Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Slöjd, textil 2b, distans

  • Antal högskolepoäng 15 hp
Textilutbildningar vid Umeå universitet

Intervju med studenter på våra textilutbildningar. Lyssna på vad studenterna berättar om sina utbildningar och se miljöerna de arbetar i.

Om kursen

Denna kurs utgör den sista av tre i en serie distanskurser med inriktning mot skolämnet textilslöjd. Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om slöjden och slöjdämnets funktioner i samhället och med detta som utgångspunkt arbeta med skapande arbete i slöjd. Kursens innehåll relateras till slöjdverksamhet i skolan och lokala arbetsplaner utformas med utgångspunkt i gällande styrdokument.
Kursen vänder sig till den som vill studera motsvarande lärarprogrammets kurser i ämnet slöjd, textil 1-45hp/1-60hp. Utbildningen genomförs i distansform med fysiska kursträffar på plats i Umeå. Mellan kursträffarna förväntas studenterna genomföra egna praktiska slöjduppgifter och kommunicera med varandra kring kursens innehåll via lärplattform. Varje kursträff omfattar 2-5 dagar och består av föreläsningar, seminarier och workshops.  

Serien består av följande tre kurser:
Slöjd 1, Textil 30 högskolepoäng
Slöjd, Textil 2a distans 15 högskolepoäng
Slöjd, Textil 2b distans 15 högskolepoäng.

Kurserna söks var för dig och ger ingen lärarexamen utan enbart ämneskunskaper. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med Kompletterande Pedagogisk Utbildning. Har du frågor angående lärarexamen? Kontakta studievägledare vid Lärarhögskolan.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)