Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Små barns samspel och utveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursens mål är att öka den studerandes medvetenhet kring små barns utveckling och lärande med stöd av olika teorier. Vidare behandlas barns samspel med andra barn och hur detta kan stimuleras. Kursen fokuserar även på lekens och miljöns betydelse för barns utveckling och lärande. I kursen ingår också studier kring vikten av vuxnas förhållningssätt och synsätt på barn och hur det på olika sätt påverkar barns samspel och utveckling. 

Ett uppskattat inslag i kursen är att du kommer att tillhöra en mindre grupp som aktivt reflekterar och diskuterar såväl egna erfarenheter som uppgifter i kursen.

Anmälan och behörighet

Små barns samspel och utveckling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt nätbaserat utan sammankomster. Under kursen används webbaserade tjänster för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna ska ha tillgång till internetansluten dator. Examination sker fortlöpande i form av skriftliga uppgifter med praktiska inslag och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationernas olika delar och sätts först efter avslutad kurs

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-28421

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör