Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Social- och gruppsykologi för psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskaper om teorier som syftar till att upptäcka och förstå processer som grundas i att människan är en social varelse. Dessa tillämpas för att förstå exempelvis normalitet, makt, gruppbeteenden, identitet och konformitet i områden som arbete, idrott, familj och skola. Även mer problematiska aspekter av sociala processer studeras, såsom diskriminering, upprätthållandet av patriarkala strukturer, destruktiva familjeförhållanden, mobbing, konfliktgrupper och fördomar. Genomgående för kursen är kritiska förhållningssätt och fokus på vetenskaplig metod.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)