Hoppa direkt till innehållet
printicon

Socialepidemiologi - teori och metoder

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Socialepidemiologi är den disciplin inom epidemiologin som undersöker hur sociala förhållanden och processer bidrar till ojämlikhet i hälso- och sjukdomsmönster i befolkningen. Kursen kommer att utforska specifika teorier som förklarar sambanden mellan sociala förhållanden och hälsa såväl som tillämpningen av metodologiska verktyg. Teorier som anknyter till ojämlikhet i hälsa kopplat till socioekonomisk position och genus presenteras och diskuteras. Förklaringsmodeller baserade på materiella-, kulturella-, psykosociala-, "life-course" samt policy förklaringar till ojämlikhet i hälsa introduceras och diskuteras ur ett globalt perspektiv. Praktiska övningar i hur man mäter individers socio-ekonomiska position samt områdesdeprivation indikatorer och dess förhållande till hälsa kommer att ges.
Undervisningen är koncentrerad till fyra schemalagda kursveckor. Undervisning sker via föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Seminarier och presentationer är obligatoriska inslag. Bearbetning och diskussion av kurslitteratur samt annat kursmaterial är en central del av kursen under de schemalagda kursveckorna. Undervisningen ges på engelska.

Anmälan och behörighet

Socialepidemiologi - teori och metoder, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 december 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt En B/6. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 3FH038 epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-30434

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

2 december 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt En B/6. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 3FH038 epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F3021

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson