"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialrättslig fördjupning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till fördjupad kunskap och färdighet avseende socialrätten. Med utgångspunkt i socionomprofessionen fokuseras och fördjupas aktuella socialrättsliga samhällsutmaningar såväl som grundläggande rättsprinciper och rättstillämpning/juridisk metod. Lagstiftnigens utmaningar, möjligheter och grundlagsstadgade begränsningar för att tillgodose utsatta männsikors rätt är i fokus. Kursen syftar till att vidareutveckla kunskaper och färdigheter från grundnivån avseende juridisk problemlösning och analys samt muntlig och skriftlig framställning i rättsliga frågor. Studerandeaktiva former för undervisning används under kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)