Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap - samhällsstöd vid psykisk och intellektuell funktionsnedsättning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen avhandlar de speciella villkor och arbetssätt som aktualiseras för socialt arbete på funktionshinderområdet. Fokus kommer att ligga på två målgrupper, personer med funktionsnedsättning som konsekvens av långvarig psykisk ohälsa och sjukdom, samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. De bärande begreppen i kursen är delaktighet och medborgarskap, vilka har satt prägel på modern funktionshinderpolitik, och som kan användas i en analys av både politik, organisation, arbetssätt och brukares erfarenheter. Kursen organiseras utifrån tre avsnitt. Det första avsnittet är en kunskapsöversikt, där kunskapen om funktionshinderområdet fördjupas med utgångspunkt i policy och lagstiftning, och aktuell forskning om målgruppernas livsvillkor.
 
Det andra avsnittet fördjupar kunskap kring följande teman: Att göra, att bo, att leva med andra. Det första temat handlar om delaktighet på arbetsmarknaden och insatser för att främja möjligheterna till arbete och anställning för personer med funktionsnedsättning. Det inkluderar också frågan om daglig sysselsättning. Det andra temat rör boendesituation och insatser för att skapa en fungerande boende- och livsmiljö. Det tredje temat fördjupar kunskapen om sociala nätverk, relationer och livskvalitet för de aktuella grupperna.
 
Det tredje avsnittet utgörs av ett individuellt fördjupningsarbete där studenten väljer ett av ovan nämnda temaområden och undersöker en mer avgränsad aspekt eller ett specifikt problemområde. Fördjupningsarbetet inleds redan i början av kursen och löper parallellt med de andra avsnitten. Kursen avslutas med ett seminarium där det individuella fördjupningsarbetet presenteras och diskuteras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)