Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK)

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

I kursen introduceras det specialpedagogiska fältet med inriktning mot ämneslärarens uppdrag samt hur specialpedagogisk verksamhet regleras och styrs. Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv och begrepp, som till exempel normalitet/avvikelse, inkludering, differentiering och en skola för alla. I kursen diskuteras frågor om elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Kunskapsområdet problematiseras med teoretisk förankring i specialpedagogiska perspektiv och begrepp. Dessutom behandlas hur skolan och läraren i samverkan med andra verksamheter och professioner kan arbeta för att ge stöd för elevers utveckling och lärande.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare