Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Är du intresserad av mer kunskap om sociala svårigheter och dess betydelser samt hur vi kan finna professionella förhållningssätt till dessa. Vill du utveckla din förmåga att anpassa din undervisning utifrån alla elevers förutsättningar och behov? Vill du själv välja tidpunkt för dina studier och var du vill befinna dig när du är uppkopplad mot internet? Vill du reflektera med andra kunniga engagerade personer om yrkesetiska dilemman vad gäller det specialpedagogiska kunskapsområdet? Då är den här kursen något för dig. Kursen handlar om barn och ungdomar i socioemotionella svårigheter. Kursen riktar intresse mot omgivningens betydelse för socioemotionella svårigheters uppkomst. Dessutom behandlas hur pedagoger kan bemöta barn, ungdomar och deras föräldrar samt hur skolan kan arbeta för att erbjuda tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet när socioemotionella svårigheter utgör ett hinder för elevers utveckling och lärande.

Anmälan och behörighet

Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen ges på distans/halvfart under en hel termin. Det motsvarar ungefär 20 studietimmar/vecka. Undervisningen sker via datorkommunikation varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Denna helt nätbaserade distansutbildning kommer bland annat att innebära att du kommunicerar med dina medstuderande i en datorgrupp i en webbaserad lärplattformen vid Umeå universitet. Lärplattformen erbjuder möjligheter till grupparbete och gruppdiskussioner. Du kommer att tillhöra en datorgrupp bestående av ca 6-8 studenter. Med dessa ska du samarbeta omkring angivna uppgifter såsom att diskutera relevanta frågor, läsa andras text samt ge feedback. Examination sker i grupp och individuellt. Examinerande moment är obligatoriska.

Behörighetskrav

Univ; Lärarexamen

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-28802

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör