Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Är du intresserad av mer kunskap om sociala svårigheter och dess betydelser samt hur vi kan finna professionella förhållningssätt till dessa. Vill du utveckla din förmåga att anpassa din undervisning utifrån alla elevers förutsättningar och behov? Vill du själv välja tidpunkt för dina studier och var du vill befinna dig när du är uppkopplad mot internet? Vill du reflektera med andra kunniga engagerade personer om yrkesetiska dilemman vad gäller det specialpedagogiska kunskapsområdet? Då är den här kursen något för dig. Kursen handlar om barn och ungdomar i socioemotionella svårigheter. Kursen riktar intresse mot omgivningens betydelse för socioemotionella svårigheters uppkomst. Dessutom behandlas hur pedagoger kan bemöta barn, ungdomar och deras föräldrar samt hur skolan kan arbeta för att erbjuda tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet när socioemotionella svårigheter utgör ett hinder för elevers utveckling och lärande.

Anmälan och behörighet

Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Upplägg för distanskurs

Kursen ges på distans/halvfart under en hel termin. Det motsvarar ungefär 20 studietimmar/vecka. Undervisningen sker via datorkommunikation varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Denna nätbaserade distansutbildning kommer bland annat att innebära att du kommunicerar med dina medstuderande via en webbaserad lärplattform och ett digitalt videokonferensverktyg. Dessa erbjuder möjligheter till grupparbete och gruppdiskussioner. Du kommer att tillhöra en datorgrupp bestående av ca 6-8 studenter. Med dessa ska du samarbeta omkring angivna uppgifter såsom att diskutera relevanta frågor, läsa andras text samt ge feedback. Examination sker i grupp och individuellt. Examinerande moment är obligatoriska.

Behörighetskrav

Univ; Lärarexamen

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-28802

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör