"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om elevers språk-, skriv- och läsutveckling för att kunna ge stöd åt elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Under kursen utvecklar du även förmågan att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers läs- och skrivutveckling. I utbildningen behandlas även förändringsarbete i lärmiljö och didaktiska insatser anpassade till den enskilda elevens behov.

Anmälan och behörighet

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

8 juni 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är delvis nätbaserad. I kursen ingår tre obligatoriska campusträffar omfattande 3–5 dagar (preliminärt i vecka 8, 15 och 19). Vidare ingår ett antal digitala seminarier och föreläsningar, varav vissa är samlade till längre digitala träffar om 2–3 dagar (preliminärt vecka 4, 6, 11, 12, 14, 20 och 22). Närmare information återfinns i välkomstbrevet som publiceras omkring vecka 49. För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till dator. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ’Tekniska krav för nätkurser’ på www.sprak.umu.se/student/dokument

Behörighetskrav

Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Univ: Lärarexamen som inkluderar eller kompletterats med lägst 30 hp svenska eller läs- och skrivinlärning samt vidare Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt lägst 12,5 hp från Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-63301

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)