"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkteknologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen är en introduktion till språkteknologi för studenter som redan är skickliga på programmering och maskininlärning. Målet är att ge en gedigen bakgrund i den teori och de tekniker som används för olika språkteknologiska uppgifter som t.ex. att förstå och generera naturligt språk. Eftersom språkteknologi används dagligen av många personer och ligger till grund för många andra "AI"-system, kommer särskilt fokus att läggas på frågor om etik, rättvisa och den sociala effekten av dessa tekniker.

Kursen behandlar olika typer av tekniker inom språkteknologi, inklusive regelbaserade, statistiska och maskininlärningsbaserade metoder. Eftersom språkdata är centralt i många moderna tekniker, kommer kursen dessutom att omfatta bedömning av datakvalitet, samt att utveckla en förståelse för komplexa frågor om representation och ägande av data.

Grundläggande begrepp och metoder från lingvistik introduceras, inklusive aspekter av hur språket konstrueras och används samt vikten av sammanhang. Dessa används dels för att ge en förståelse för hur effektiva lösningar på språkteknologiska uppgifter är konstruerade och dels för att förstå utmaningarna med att göra detta för olika språk.

Utöver denna teoretiska förankring erbjuder kursen praktiska övningar och uppgifter som fokuserar på att tillämpa olika tekniker på diverse språkteknologiska uppgifter. Kursen inkluderar också aktivt deltagande i seminarier och skrivande av rapporter.

Anmälan och behörighet

Språkteknologi, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

31 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav minst 60 hp datavetenskap eller minst 120 hp inom ett program. Minst 7,5 hp datastrukturer och algoritmer; 7,5 hp diskret matematik; 7,5 hp formella språk och 7,5 hp maskininlärning. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57208

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)