Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stationära stokastiska processer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig en verktygslåda med begrepp och modeller för beskrivning och hantering av stationära stokastiska processer inom många olika områden, exempelvis signalbehandling, reglerteknik, informationsteori, ekonomi, biologi, kemi och medicin. De matematisk-statistiska momenten illustreras därför genom rikligt med exempel från olika tillämpningsområden. Kursen ska också ge studenten förmågan att identifiera förekomsten av stationära processer i andra kurser inom utbildningen, använda kunskaper om stationära processer på andra kurser och överföra begrepp och verktyg mellan olika kurser som bygger på stationära processer.

I kursen behandlas modeller för statistiskt beroende, begrepp för beskrivning av stationära stokastiska processer i tidsdomän såsom väntevärden, kovarians- och korskovariansfunktion samt begrepp för beskrivning av stationära stokastiska processer i frekvensdomän såsom effektspektrum och korsspektrum. Vidare behandlas några särskilt viktiga processer: normalprocessen, Wienerprocessen och vitt brus samt Gaussiska fält i tid och rum.
I kursen ingår även stokastiska processer i linjära filter: samband mellan insignal och utsignal, autoregression och glidande medelvärde (AR, MA, ARMA), samt derivering och integrering av stokastiska processer. Slutligen ges en introduktion till statistisk signalbehandling, inkluderande uppskattning av väntevärden, kovariansfunktion och spektrum samt tillämpning på linjära filter inkluderande frekvensanalys och bestämning av optimala filter.

Anmälan och behörighet

Stationära stokastiska processer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande en kurs i sannolikhetsteori på avancerad nivå om minst 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-58208

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman