"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistik C: Inferensteori

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Kursen inleds med en repetition och fördjupning av den sannolikhetsteori från kursen Statistik B: Teori som behövs för fördjupad förståelse av den statistiska inferensteorin. Speciellt studeras begreppen tillräcklighet, konsistens samt asymptotiska fördelningar. Därefter sker en breddning samt fördjupning av den statistiska inferensteori som ingår i kursen Statistik B: Teori genom att maximum likelihood-skattningar och likelihoodkvottest behandlas mer ingående. Under kursens senare del behandlas resampling-metoder och bayesiansk inferens. Den statistiska inferensteorins användbarhet påvisas löpande under kursen med exempel från olika tillämpningsområden. Programvaran R används för att illustrera delar av innehållet i kursen. Genomgående läggs stor vikt vid både förståelse och tillämpning av viktiga statistiska begrepp och metoder som ingår i kursen.

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Anmälan och behörighet

Statistik C: Inferensteori, 5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

16 januari 2023

Slutar

7 februari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Statistik B: Teori, 15 hp, och Statistik B: Programmering och modellering, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 9 133 kr. Total studieavgift: 9 133 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-27915

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Studievägledare, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet