"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistik för farmaceuter

  • Antal högskolepoäng 3 hp

Om kursen

I kursen behandlas grundläggande statistiska begrepp såsom sannolikhet, population, stickprov och normalfördelning. Vidare ingår de vanligaste läges-, spridnings- och beroendemåtten samt en introduktion till statistisk slutledning (inferens). Speciell tonvikt ligger på beskrivande (deskriptiv) statistik. För statistiska beräkningar och skapande av grafer används lämplig statistisk programvara såsom MS Excel. För att belysa statistikens betydelse inom farmacin används exempel från praxis och från vetenskapliga artiklar inom farmaci och medicin.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman