"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska som andraspråk för grundlärare: Didaktiska perspektiv på flerspråkighet och andraspråksutveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Sommartermin 2024

Om kursen

Detta är en kurs för dig som är eller vill bli grundlärare och behöver kunskaper om andraspråksutveckling och om lärande på ett andraspråk.

I kursen studerar vi grundläggande didaktiska och språkvetenskapliga teorier och modeller för andraspråksutveckling, tillsammans med metoder för ett språkutvecklande arbetssätt som kan tillämpas i alla skolans ämnen.

Kursen kan ingå i grundlärarexamen som en kurs i svenska som andraspråk.

Anmälan och behörighet

Svenska som andraspråk för grundlärare: Didaktiska perspektiv på flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

3 juni 2024

Slutar

25 augusti 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad med flexibel studietid.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-97180

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)