Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska språket A: Svenska språkets grammatik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I denna kurs beskrivs svenskan som språksystem med fokus på språkliga kategoriers form, betydelse och funktion. Detta innebär att man studerar hur ord, fraser, satser och meningar är uppbyggda och vilka centrala mönster som finns i modern svenska, framför allt när det gäller ordbildning, ordböjning och ordföljd. Vanliga språkriktighetsfrågor tas upp till diskussion.

Kursen kan läsas som fristående kurs och som modul i 30 hp-kursen Svenska språket A.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)