"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Teknisk beräkningsvetenskap II

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp

Om kursen

Med Beräkningsvetenskap menas det multidisciplinära studiet av tekniska eller naturvetenskapliga system med hjälp av datorberäkningar och simuleringar. I kursen studeras genom ett antal fallstudier den "beräkningskedja" som i normalfallet består av tre steg:

(i) Matematisk modellering av ett givet system av tekniskt intresse

(ii) Diskretisering av den matematiska modellen

(iii) Algoritmer för lösning av de matematiska (algebraiska) problem som blir resultatet av diskretiseringen

Kursen följer mönstret från del I med ett antal separata teman som vart och ett fokuserar på en speciell tillämpning och introducerar modeller och metoder som är lämpliga att använda i aktuellt fall. Jämfört med del I är såväl tillämpningarna som metoderna mer avancerade. Tillämpningarna är koncentrerade på "fältproblem" modellerade med ordinära eller partiella differentialekvationer.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)