"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teori, metod och fördjupningsarbete i ekonomisk historia

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens första del behandlar dels teoretiska perspektiv inom ekonomisk historia som kan användas i studier av hälso- och sjukvården. Även centrala metodfrågor och källkritik kommer att behandlas. Kursen avslutas med att ett självständigt arbete ska skrivas där studenten förväntas formulera ett problemområde och samla in relevant empiriskt material. Detta ska presenteras i form av en individuellt författad uppsats.    

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jonatan Svanlund