"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Testmetodik II

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om testmetodologi med fokus på både idrottsspecifika tester och tester för användning inom hälsoområdet. Vidare ger kursen en fördjupad förståelse av testernas betydelse för träningsplanering. Stor vikt läggs på värdering av testernas ordning och nytta med testbatterier. Även förmågan att utfora och analysera resultat av avancerade idrottsfysiologiska tester, identifiera betydelsen av idrottsteknologi och välja korrekta monitoreringsverktyg ingår i kursen. Faktorer som nytta och risk med avancerade tester och andra etiska överväganden kopplas till val av testupplägg och beaktas. Vid praktiskt utförande av tester ingår även korrekt hantering av data (analys, tolkning och dokumentation) och information till testperson om testresultat.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Apostolos Theos