"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad apoteksfarmaci II

  • Antal högskolepoäng 24 hp

Om kursen

I kursen behandlas följande områden: Expeditionsarbete i apotek i rollen som apotekare, Kommunikation inom apoteksområdet, Organisation och ledarskap inom apoteksområdet, Apotekens värdegrund och förutsättningar, Kvalitetsarbete på apotek inklusive God apotekssed  och internationell Good Pharmacy Practice (GPP), Apoteksdrift - ekonomi - och budget, personaladministration inom apoteksområdet, Farmaceutisk omsorg och läkemedelsrelaterade problem, Etiska problemställningar för apotekare, Reflektion och värdering av egen arbetsinsats, Att lära och utvecklas på en arbetsplats i den farmaceutiska professionen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)