"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tjänstedesign

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på tjänstedesign ur ett industridesignperspektiv, och har som övergripande mål att introducera hur designmetoder kan användas inom tjänsteutveckling för att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus. Genom kursen löper ett projektarbete, i vilket designprocessens steg och metoder inom tjänstedesignområdet introduceras och relateras till fysisk miljö, varumärkeshantering och användarupplevelse.

Under kursen arbetar studenterna i projektgrupper för att analysera och utveckla en tjänst så att den blir såväl attraktiv som socialt hållbar och inkluderande. Centralt är att introducera hur designmetoder kan användas för att kartlägga och förstå användares drivkrafter och behov, och omvandla dessa till konkreta koncept för tjänste-, produkt- och miljöutveckling. En stark tyngdpunkt ligger på att öva metoder för användarcentrerad dokumentation, idégenerering, utvärdering och konceptutveckling, liksom på metoder för att visualisera processer, idéer och koncept såväl manuellt som datorstött under projektets olika stadier.Vissa föreläsningar kan ske på engelska.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Birgitta Sundberg (utbildningssamordnare), Adrian Löwander (Institutionsadministratör)