"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Träning, fysisk aktivitet och hälsa II

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi med betoning på hur träning och fysisk aktivitet kan påverka hälsa och sjukdomstillstånd. I kursen läggs särskild fokus på nytta och risk och riskstratifiering vid träning i ett urval av de stora folksjukdomarna samt hur träning kan anpassas för primär- och sekundärprevention. Vidare ger kursen en orientering om den roll som olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård har vid dessa folksjukdomar. Kursen ger en grund för vidare fördjupning i säker träning i sekundärpreventivt syfte och testning vid diagnosticerade sjukdomstillstånd.

Inledningsvis behandlas kroppens fysiologiska anpassning till träning och fysisk aktivitet respektive stillasittande och inaktivitet. Vidare följer studier i ett urval av de stora folksjukdomarna. Praktiska moment avseende aktivitetsmätning samt träningspass anpassade för specifika grupper ingår också parallellt med teoretiska moment. Fördjupad massage ingår också i kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Apostolos Theos, Edit Strömbäck