"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tumörbiologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen skall ge kunskaper om de molekylära mekanismerna bakom transkriptionskontroll, signaltransduktion, cellcykelkontroll, och celldifferentiering med tonvikt på betydelsen för tumöruppkomst. Signaltransduktion och cellcykelkontroll är konserverade processer hos i stort sett alla eukaryota organismer. Genom genetiska studier i enkla modellsystem har den molekylära cellbiologin utvecklats dramatiskt och fått avgörande betydelse för förståelsen av tumörsjukdomar. Målsättningen är att studenten ska erhålla tillräckliga kunskaper om genetiska modellsystem och generella biologiska reglersystem för att kunna förstå och tillägna sig vetenskapliga originalrapporter inom molekylär cell- och tumörbiologi. De experimentella övningarna omfattar arbete med olika modellorganismer och metodik för att studera transkriptionskontroll, signaltransduktion, celldifferentiering och celltillväxt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)