Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 november 2020)

printicon

Undervisning och kvalitetsutveckling i förskola respektive fritidshem

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Funderar du på vad som händer med och inom svensk förskola och/eller fritidshem? I den här kursen ges möjlighet att fördjupa sig om verksamheternas utveckling och inriktning efter inträdet i utbildningssektorn. Vidare ges möjligheter att granska och diskutera verksamheternas uppdrag ur flera perspektiv. Centralt i kursen är att identifiera och kritiskt granska ett antal centrala nyckelbegrepp såsom till exempel undervisning, meningsskapande, omsorg och lärande. I kursen ges också möjlighet att planera ett mindre utvecklingsarbete och, om du så önskar och har möjlighet, att också starta upp det.

Anmälan och behörighet

Undervisning och kvalitetsutveckling i förskola respektive fritidshem, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs på distans med tre sammankomster på campus. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier vid de campusförlagda tillfällena, egna litteraturstudier, gruppövningar och handledning via en nätbaserad lärplattform. De studerandes lokala villkor och inriktning utgör viktiga utgångspunkter för uppgifter i kursen. Planering av ett eget utvecklingsarbete ingår, med möjlighet att också kunna startas upp om så önskas. Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter, i samband med två obligatoriska seminarier, en nätbaserad gruppövning, samt eget utvecklingsarbete som presenteras skriftligt och diskuteras vid ett avslutande seminarium. I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-68625

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör