"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Undervisning och lärande (UVK)

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Under kursen diskuteras begreppen lärarprofession, pedagogiskt ledarskap och ledarskapets betydelse för elevers lärande. Centrala värdegrundsfrågor, exempelvis inkludering på individ-, grupp- och organisationsnivå problematiseras och analyseras med hjälp av aktuella pedagogiska och specialpedagogiska teorier. I kursen identifieras didaktiska utmaningar och lärmiljöns betydelse belyses och diskuteras, i syfte att främja alla elevers lärande. Grupper och grupprocessers betydelse i en heterogen skolkontext behandlas och vikten av att skapa goda sociala relationer uppmärksammas. Konflikters uppkomst och strategier för att hantera dessa introduceras och bearbetas. Utvecklingspsykologiska teorier med fokus på kognitiv utveckling och elevers olika förutsättningar för lärande belyses.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare