"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursen fokuserar det utbildningspolitiska fältet där relationen mellan politiska sammanhang, processer och resultat fokuseras och kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om policyforskning, utbildningspolitik och pedagogisk verksamhet.

Kursens teman är:

  • Att förstå utbildningspolitik och hur den genomförs och mottas i skolan
  • Vilka värden politiken representerar och hur dessa förmedlas i utbildningsinstitutioner
  • Vad politik och forskning innebär för lärare och elever

Fallstudier används inom områdena:

  • Lärarutbildning och inklusion
  • Marknadsorientering och privatisering av skolan
  • Förändrad utbildningsstyrning inom EU och internationella organisationers roll i utbildningspolitiken

Kursen vänder sig till alla som har intresse för utbildningspolitiska frågor.
Kursen ges på engelska som campuskurs.

Anmälan och behörighet

Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

14 februari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt studier på universitetsnivå om minst 60 hp.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F6862

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 augusti 2023.

Startar

15 januari 2024

Slutar

14 februari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt studier på universitetsnivå om minst 60 hp.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-68701

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 september 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)