"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering i folkhälsovetenskap

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Denna kurs handlar om olika metoder för utvärdering av folkhälsoprogram. Kursen innehåller vidare en fördjupning av, och diskussion kring, ett antal metodologiskt intressanta frågeställningar. Kursen kombinerar koncept och erfarenhet från olika discipliner för att underlätta ett helhetsperspektiv, och det inkluderar: historien om utvärdering folkhälsan, åtgärder av exponeringsnivåer och av både positiva och negativa hälsoeffekter orsakade av en intervention; kvalitativ och realistisk bedömning; frågor om rättvisa, etik och politik; användningsområden och användare av utvärderingar; och spridning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* Diskutera kring olika utvärderings approacher som diskuteras i kursen;

* Beskriva och förstå fördelar och nackdelar med de olika metoderna samt diskutera vilken metod skulle vara att föredra i en given situation.

* Granska folkhälsoutvärderingar som har gjorts och diskutera styrkor och svagheter i dessa utvärderingar;

* Självständigt skriva en plan för utvärdering av en folkhälsointervention;

* Samt självständigt utveckla metoder för att sprida resultaten från en utvärderingsstudie .

* Bedöma utvärderingar av folkhälsoinsatser med avseende på kvalitet, och - inom de rådande politiska, sociala och ekonomiska strukturer - kunna bedöma vilka åtgärder och/eller beslut ska fattas i enlighet med detta.

Undervisningen är koncentrerad till tre kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar, samt seminarier och hemuppgifter som är obligatoriska.

Anmälan och behörighet

Utvärdering i folkhälsovetenskap, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

16 februari 2023

Slutar

21 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30442

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

16 februari 2023

Slutar

21 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F3064

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson