"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar teorier om ledarskap, förändringsarbete och utvärdering. I kursen används teorierna som verktyg för att beskriva, analysera och kritiskt granska olika lärmiljöer på organisations-, grupp- och individnivå. Kursen fokuserar metoder, modeller och strategier som kan användas i arbetet med att identifiera möjligheter och hinder för barns/elevers lärande. Dessutom ska kursen behandla metoder, modeller och strategier för professionella samtal relaterat till förändringsarbete och till specialpedagogens yrkesprofession

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare