"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våld i nära relation

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att ge en teoretisk, empirisk och praktisk kunskap om området våld i nära relation inom ramen för det sociala arbetets verksamhetsområde. Kursen har ett särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor, men även andra former av våld i nära relation kommer att beaktas, t.ex. våld mot män, äldre personer, barn, samkönat våld, hedersproblematik och olika grupper med särskilt utsatta livssituationer.

Anmälan och behörighet

Våld i nära relation, 7,5 hp

Startar

28 augusti 2023

Slutar

27 september 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Varje träff på distansutbildningen är förlagd till Umeå. Träffarna innefattar 1-2 dagar. Examination sker i Umeå. Övrig undervisning ges via lärplattformen Canvas i form av inspelade föreläsningar, webbaserade seminarier och övningar.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-28406

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)