Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vattenvård

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

I kursen behandlas hur olika mänskliga aktiviteter påverkar de fysiska, kemiska och biologiska egenskaperna hos sötvattensekosystem. Fältarbete och laborationer fokuserar på övervakningsverktyg som används för att bedöma kvaliteten på åar, floder och sjöar. Dessa verktyg kommer även att användas i mindre, fältbaserade grupparbeten som tar upp olika miljöpåfrestningar i norra Sverige (t.ex. skogsbruk, jordbruk och stadsutveckling). Ytterligare föreläsningar, diskussioner och exkursioner kommer att fokusera på en bredare uppsättning av miljöfrågor som är av både regionalt och global betydelse, inklusive ström- och flodrestaurering, vattenkraftsutveckling, organiska föroreningar, övergödning, gruvdrift och vattenbruk. Dessa teman kommer att diskuteras inom ramen för gällande miljölagstiftning, framför allt ramdirektivet för vatten.

Anmälan och behörighet

Vattenvård, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 60hp biologi varav 15 hp ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi och 15 hp ekologi eller 60 hp miljövetenskap och 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50104

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Ryan Sponseller