"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel

  • Antal högskolepoäng 10,5 hp

Om kursen

Kursens fokus är på vetenskapliga metoder som används vid studier av kliniska effekter och användning av läkemedel. Olika aspekter som tas upp relaterar till studiedesign, utfallsmått, möjliga felkällor och datakällor. Kursen omfattar både kvantitativa (observations- såväl som interventionsstudier) och kvalitativa forskningsmetoder. I kursen ingår även grunderna i hälsoekonomi och hälsoekonomisk utvärdering samt hälsobegreppet, folkhälsovetenskap, evidensbaserad vård, forskningsetik och grunderna i statistisk analys. En orientering kring internationella läkemedelsfrågor ingår också.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)