"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnologi A

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Varför människor gör människor som de gör? Etnologi passar dig som vill fördjupa dig i aktuella eller kulturhistoriska samhällsfenomen. Etnologi undersöker människors vardagsliv, erfarenheter, föreställningar, normer och traditioner. Kursen ger en introduktion till etnologiämnet, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv på aktuella samhällsutmaningar, folklore, populärkultur och kulturhistoria. Kursen behandlar hur exempelvis identitet, genus/sexualitet, klass, etnicitet och ålder samspelar i kultur och samhälle. Under kursen tränar du dig i att ifrågasätta fördomar och vända upp och ned på det som uppfattas som normalt och självklart. Du får öva på etnografiska metoder så som observation, intervju samt analys av arkivmaterial och digitalt material. Det innebär att närstudera konkreta fenomen och livsöden, såväl som att se de stora perspektiven och sammanhangen i tid och rum.

Anmälan och behörighet

Etnologi A, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15004

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Matilda Marshall, Studieadministratör Eva Holmgren