Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i fri konst

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2022

Som student hos oss får du en god inblick i och förståelse för konstens roll i dagens samhälle och hur den har förändrats över tiden. Vidare övar du din förmåga att kritiskt granska, debattera och skriva om konst. Fokus ligger på det egna individuella konstnärliga uttrycket.

Under utbildningen

Många av skolans gästlärare och professorer är internationellt verksamma konstnärer vilket, förutom att en stor del av undervisningen sker på engelska, för internationella influnser till skolan. Varje årskurs har en handledare som följer sin klass studenter under året. Eftersom en stor del av utbildningen består av eget konstnärligt arbete så ligger ett stort ansvar på dig som enskild student att i samråd med din handledare upprätta planer för dina studier. Därutöver är skolans alla lärare tillgängliga och erbjuder ateljésamtal/ handledning för samtliga studenter.

Varje student har en egen ateljéplats och tillgång till skolans välutrustade verkstäder och projektrum för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och datorbaserat arbete. Förutom eget konstnärligt arbete består studierna av kurser och workshops, seminarier, föreläsningar och fältstudier. Vid sidan av obligatoriska kurser så fastställs schemat utifrån de utbildningsråd som hålls varje termin med studentrepresentanter, professorer, studierektor och studiesamordnare.

Examination under ditt sista läsår sker i form av en uppsatsskrivning och en med klassen gemensam examensutställning.

Programöversikt

År 1–3 
Eget konstnärligt arbete parallellt med handledning. Valbara kurser och workshops i konstnärlig gestaltning, teori och teknik. Uppsats relaterad till den egna konstnärliga praktiken och dess metod. Handledning individuellt och i grupp. Examensutställning sista terminen.

Efter utbildningen

Kandidatprogrammet i fri konst  förbereder för arbete som professionell konstnär i Sverige eller utomlands –  alternativt inom områden där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse. Efter examen kan du välja att söka och läsa vidare på Masterprogrammet i fri konst.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Godkänt arbetsprov samt Engelska 6.

Urval

Urval sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover/portfolio samt intervju. Ansökan görs i två steg. Steg 1: Skicka in din anmälan via antagning.se. Steg 2: Ladda upp dina arbetsprover via länken som kommer finnas tillgänglig på Konsthögskolans hemsida, art.umu.se när anmälan öppnar.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 182 250 kr. Total studieavgift: 1 093 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-K8012

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 1 mars 2022.

Ansökan sker i två steg

Steg 1: Ansök till programmet via www.antagning.se

Steg 2: Skicka in arbetsprover. Läs mer om arbetsprover här!

 

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Konsthögskolan i Umeå
Kontaktperson för programmet är:
Micael Norberg