Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kandidatprogrammet i fri konst

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Som student hos oss får du en god inblick i och förståelse för konstens roll i dagens samhälle och hur den har förändrats över tiden. Vidare övar du din förmåga att kritiskt granska, debattera och skriva om konst. Fokus ligger på det egna individuella konstnärliga uttrycket.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Många av skolans gästlärare och professorer är internationellt verksamma konstnärer vilket, förutom att en stor del av undervisningen sker på engelska, för internationella influnser till skolan. Varje årskurs har en handledare som följer sin klass studenter under året. Eftersom en stor del av utbildningen består av eget konstnärligt arbete så ligger ett stort ansvar på dig som enskild student att i samråd med din handledare upprätta planer för dina studier. Därutöver är skolans alla lärare tillgängliga och erbjuder ateljésamtal/ handledning för samtliga studenter.

Varje student har en egen ateljéplats och tillgång till skolans välutrustade verkstäder och projektrum för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och datorbaserat arbete. Förutom eget konstnärligt arbete består studierna av kurser och workshops, seminarier, föreläsningar och fältstudier. Vid sidan av obligatoriska kurser så fastställs schemat utifrån de utbildningsråd som hålls varje termin med studentrepresentanter, professorer, studierektor och studiesamordnare.

Examination under ditt sista läsår sker i form av en uppsatsskrivning och en med klassen gemensam examensutställning.

Programöversikt

År 1–3 
Eget konstnärligt arbete parallellt med handledning. Valbara kurser och workshops i konstnärlig gestaltning, teori och teknik. Uppsats relaterad till den egna konstnärliga praktiken och dess metod. Handledning individuellt och i grupp. Examensutställning sista terminen.

Efter utbildningen

Kandidatprogrammet i fri konst  förbereder för arbete som professionell konstnär i Sverige eller utomlands –  alternativt inom områden där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse. Efter examen kan du välja att söka och läsa vidare på Masterprogrammet i fri konst.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet i form av godkända arbetsprover och godkänd intervju. Engelska B/6.

Urval

Urval sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover/portfolio samt intervju. Ansökan görs i två steg. Steg 1: Skicka in din anmälan via antagning.se. Steg 2: Ladda upp dina arbetsprover via länken som kommer finnas tillgänglig på Konsthögskolans hemsida, art.umu.se när anmälan öppnar den 22 januari. Sista ansökningsdag är den 1 mars.

Anmälningskod

UMU-K8012

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 1 mars 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Arbetsprov

Anmälan till programstart höstterminen 2019 hålls öppen mellan den 22 januari och den 8 mars 2019. Börja med att anmäla dig till programmet via antagning.se. Skicka sedan in dina arbetsprover digitalt  från och med den 22 januari när ansökan öppnar.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Konsthögskolan i Umeå
Kontaktperson för programmet är:
Micael Norberg