Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogram i Biomedicin

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om du vill arbeta med forskning vid universitet eller inom läkemedels- och bioteknikindustrin rekommenderar vi att du kompletterar kandidatexamen med en master i biomedicin.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Film: Sandra Holmberg läste masterprogrammet i biomedicin
Sandra Holmberg läste masterprogrammet i biomedicin

Efter att ha pluggat masterprogrammet i biomedicin fick Sandra Holmberg jobb på ett privat läkemedelsbolag.

Under utbildningen

Programmet innehåller två obligatoriska baskurser och ett antal kurser som du väljer själv. Programmet inleds med den obligatoriska kurserna Avancerad biomedicin (30 hp) och avslutas med Examensarbete (30 hp eller 45 hp). De obligatoriska kurserna har platsgaranti.

Möt universitetets starka forskningsområden

Programmet inleds med en gemensam baskurs i avancerad biomedicin. Kursen baseras på ett urval av Umeå universitets starka medicinska forskningsområden: infektion, cancer, ämnesomsättning och neurovetenskap. Kursen är indelad i dessa temaområden. Inom temaområdena har du kurser i litteratursökning, referenshantering, biostatistik och bioinformatik. Du möter olika undervisnings- och examinationsformer som caseundervisning, gruppdiskussioner kring vetenskapliga artiklar, datorlaborationer och traditionella föreläsningar.

Välj kurser som intresserar dig

Därefter kan du läsa kurser inom områden som intresserar dig. Du kan fördjupa dig i särskilda ämnen genom att välja ett experimentellt arbete inom kursen projektarbete i biomedicin, 15 hp eller 30 hp. Det är valbara kurser som genomförs i forskargrupper vid universitet eller företag. Du kan även välja valfria kurser inom ämnen som du är intresserad av, till exempel farmakologi eller molekylär genetik.

Mycket hög kvalitet för biomedicin

Umeå universitets magister- och masterexamina i biomedicin fick omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering 2014. Omdömet bygger på många års konsekvent arbete med kvalitet som grundar sig på studenternas utvärderingar av kurser och program, liksom lärarnas ambition att utveckla nya inslag i undervisningen och examinationer.

De allra flesta lärare är aktiva forskare vilket innebär hög nivå av ämneskompetens vid både biomedicinprogrammet och masterprogrammet i biomedicin. Lärarna är intresserade av pedagogiskt utvecklingsarbete och jobbar aktivt med att förbättra och införa nya moment i undervisning och examinationer.

Programöversikt

Avancerad biomedicin. Examensarbete i biomedicin. Examensarbete i biomedicin med forskningsplan. Projektarbete i biomedicin 1. Projektarbete i biomedicin 2. Projektarbete i biomedicin, 30 hp.

 

Efter utbildningen

När du är klar med masterprogrammet kan du söka forskarutbildning eller arbeta vid forsknings-, utvecklings-, produktions- och informationsavdelningar vid universitet, inom hälso- och sjukvård eller inom industrin.

Examen

Programmet ger en Medicine masterexamen i biomedicin

Anmälan och behörighet

Masterprogram i Biomedicin, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; samt dessutom 5 hp i klassisk genetik, 7,5 hp i cellbiologi, och 15 hp i human- eller djurfysiologi innehållande immunologi, neurobiologi och sjukdomslära; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P3060

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; samt dessutom 5 hp i klassisk genetik, 7,5 hp i cellbiologi, och 15 hp i human- eller djurfysiologi innehållande immunologi, neurobiologi och sjukdomslära; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M3060

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)