"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i Biomedicin

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om du vill arbeta med forskning vid universitet eller inom läkemedels- och bioteknikindustrin rekommenderar vi att du kompletterar kandidatexamen med en master i biomedicin.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Sandra Holmberg läste masterprogrammet i biomedicin

Efter att ha pluggat masterprogrammet i biomedicin fick Sandra Holmberg jobb på ett privat läkemedelsbolag.

Under utbildningen

Programmet innehåller två obligatoriska baskurser och ett antal kurser som du väljer själv. Programmet inleds med den obligatoriska kurserna Avancerad biomedicin (30 hp) och avslutas med Examensarbete (30 hp eller 45 hp). De obligatoriska kurserna har platsgaranti.

Möt universitetets starka forskningsområden

Programmet inleds med en gemensam baskurs i avancerad biomedicin. Kursen baseras på ett urval av Umeå universitets starka medicinska forskningsområden: infektion, cancer, ämnesomsättning och neurovetenskap. Kursen är indelad i dessa temaområden. Inom temaområdena har du kurser i litteratursökning, referenshantering, biostatistik och bioinformatik. Du möter olika undervisnings- och examinationsformer som caseundervisning, gruppdiskussioner kring vetenskapliga artiklar, datorlaborationer och traditionella föreläsningar.

Välj kurser som intresserar dig

Därefter kan du läsa kurser inom områden som intresserar dig. Du kan fördjupa dig i särskilda ämnen genom att välja ett experimentellt arbete inom kursen projektarbete i biomedicin, 15 hp eller 30 hp. Det är valbara kurser som genomförs i forskargrupper vid universitet eller företag. Du kan även välja valfria kurser inom ämnen som du är intresserad av, till exempel farmakologi eller molekylär genetik.

Mycket hög kvalitet för biomedicin

Umeå universitets magister- och masterexamina i biomedicin fick omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering 2014. Omdömet bygger på många års konsekvent arbete med kvalitet som grundar sig på studenternas utvärderingar av kurser och program, liksom lärarnas ambition att utveckla nya inslag i undervisningen och examinationer.

De allra flesta lärare är aktiva forskare vilket innebär hög nivå av ämneskompetens vid både biomedicinprogrammet och masterprogrammet i biomedicin. Lärarna är intresserade av pedagogiskt utvecklingsarbete och jobbar aktivt med att förbättra och införa nya moment i undervisning och examinationer.

Programöversikt

Avancerad biomedicin. Examensarbete i biomedicin. Examensarbete i biomedicin med forskningsplan. Projektarbete i biomedicin 1. Projektarbete i biomedicin 2. Projektarbete i biomedicin, 30 hp.

Valbara programkurser (förslag på kurser som kan väljas)
Farmakologi, 15 hp
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling, 7,5 hp
Tumörbiologi, 15 hp
Molekylär epidemiologi, 7,5 hp
Molekylär genetik, 15 hp

 

Efter utbildningen

När du är klar med masterprogrammet kan du söka forskarutbildning eller arbeta vid forsknings-, utvecklings-, produktions- och informationsavdelningar vid universitet, inom hälso- och sjukvård eller inom industrin.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i Biomedicin, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; samt dessutom 5 hp i klassisk genetik, 7,5 hp i cellbiologi, och 15 hp i human- eller djurfysiologi innehållande immunologi, neurobiologi och sjukdomslära; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 352 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3060

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; samt dessutom 5 hp i klassisk genetik, 7,5 hp i cellbiologi, och 15 hp i human- eller djurfysiologi innehållande immunologi, neurobiologi och sjukdomslära; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 352 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M3060

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)