"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i interaktionsdesign

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Masterprogrammet i interaktionsdesign fokuserar på relationen mellan människa och IT. Interaktionsdesign handlar om förmågan att designa både det kognitiva och fysiska gränssnittet och integrera dessa till en fungerande helhet. Vi utbildar designers som kan skapa hållbara, begripliga och behagliga informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Varför studera Masterprogrammet i Interaktionsdesign?

Hör studenter berätta om sina upplevelser på programmet

Under utbildningen

Alla kurser är indelade in block som omfattar 5, 10 eller 20 veckor. Inom varje block finns kursavsnitt med träning av särskilda färdigheter, teoretiska studier och praktiska övningar. "Studiokurser" ingår ofta som en del i femveckorsblock då du lär dig specifika färdigheter och tillämpar dem i praktiskt övningar. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.

Projekt med externa partners

Tillämpade designprojekt utgör ryggraden i programmet. Projektarbetet inkluderar oftast både föreläsningar, utflykter, platsbesök, metodarbete i grupp, användarundersökningar och studioarbete. Projekten sker i samarbete med externa partners och du handleds både av våra egna lärare och professionella designers som gästlärare. De projekt du jobbar med är humancentrerade projekt som utgår från speciella användargrupper snarare än produktkategorier.

Forma ditt examensarbete

Fjärde och sista terminen ägnas helt åt examensprojektet. Du gör ditt examensarbete i samarbete med ett företag eller annan extern partner. Det är viktigt att projektet är just ett samarbete och inte ett uppdrag. Du förväntas själv definiera ett problemområde, etablera kontakt med en extern partner och skriva en projektbeskrivning som rymmer syfte, metod, förväntat resultat och rambudget. Processen med att definierad ditt projekt startar redan under termin 3 och sker i dialog med dina lärare och programansvarig. En yrkesverksam designer är extern handledare under ditt arbete med projektet.

Alla examensarbeten presenteras vid ett stort event, UID Design talks & degree show, där studenter från alla Designhögskolans program medverkar. I publiken finns förutom studenter, släkt och vänner representanter från en rad multinationella företag.

Sommarpraktik?

Praktik är inte obligatoriskt, men många av våra studenter tar chansen att göra praktik under sommarmånaderna. Du kan göra praktik vid ett svenskt företag eller organisation, men det är lika vanligt att göra praktik utomlands.

Programöversikt

Efter utbildningen

Masterprogrammet i interaktionsdesign förbereder dig för arbete som designer inom industrin. Våra studenter får ofta jobb fristående designkonsulter lika väl som inom större företag.

Läsa vidare?

Efter din examen kan du fortsätta med en forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i interaktionsdesign, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design + Portfolio. Engelska B/6.

Urval

För att antas till masterprogrammet krävs konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju och/eller kreativ uppgift.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 146 250 kr. Total studieavgift: 585 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5102

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

ANSÖKAN GÖRS I TVÅ STEG

Steg 1: ansökan via www.antagning.se. OBS! Sista ansökningsdag 15 januari.
Steg 2: Portfolio skickas in till Designhögskolan. Information om hur ansökan går till finns på Designhögskolans hemsida.

Vanliga frågor

Vad bör min portfolio innehålla?

Programmet har särskilda krav på portfolion och du hittar mer detaljerad information om det på Designhögskolans hemsida.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson för programmet är:
Programansvarig är Cindy Kohtala