"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet

  • Antal högskolepoäng 90 hp
  • Studietid 1,5 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Under utbildningen

Har du redan läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger ämneslärarexamen. Programmet är 90 hp långt och beroende på om du läser på helfart eller halvfart är du färdig lärare på 1 ½ år eller 3 år.

Studierna ger dig verktyg att bedriva undervisning i ditt eller dina ämnen vilket innebär att du studerar kunskapsbegreppet, hur kunskap utvecklas, undervisning och lärande, ämnesdidaktik, bedömning samt betygssättning. Det pedagogiska ledarskapet och sociala relationer är centralt innehåll. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs på en skola där du handleds av skolans lärare i ditt/dina undervisningsämne/n samt av universitetslärare som också examinerar dig i din yrkesroll.

Efter utbildningen

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Anmälan och behörighet

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har ämneskunskaper omfattande minst 120 högskolepoäng ämnesstudier i undervisningsämnet naturkunskap i gymnasieskolan, eller minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i ett av undervisningsämnena i grundskolans årskurs 7-9: biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik. Särskild behörighet till utbildning som avses i föregående mening har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp). Platserna fördelas procentuellt efter behörighet till undervisningsämnena - biologi, matematik, naturkunskap (34%), - fysik, kemi, teknik (66%).

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P6006

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter