"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Vill du arbeta med att planera, genomföra och utvärdera informations- och kommunikationsinsatser? Utbildningen kombinerar teoretiska kunskaper om hur kommunikation fungerar, hur medier påverkar vårt samhälle samt ger dig som student praktiska färdigheter. Tidigare studenter finns inom såväl myndigheter som privata bolag, PR- och konsultbyråer, med mera.

Under utbildningen

Utbildningen ger studenten de färdigheter som krävs för att arbeta med strategisk kommunikation. Detta gäller bland annat arbeten som innefattar planering, genomförande och utvärdering av olika informations- och kommunikationsinsatser. Studenten får både teoretiska kunskaper om hur kommunikation fungerar, hur medierna påverkar samhälle och individer, men även mer praktiska kunskaper, till exempel gällande grafisk design och journalistiskt skrivande.

Efter avklarad utbildning besitter studenten kunskap om bland annat kommunikationsplanering, webbkommunikation, trycksaksproduktion, projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring.

Första året läser du tillsammans med studenter från Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap och Journalistprogrammet. Dessa två terminer ger dig baskunskaper om kommunikation, medier och journalistik. Du lär dig centrala begrepp, vetenskapliga teorier och metoder inom områdena media, kommunikation och journalistik. Du får även jobba med att att skriva journalistiskt och jobba med grafisk design. Året avslutas med att uppvisa dina nya kunskaper i ett uppsatsarbete med inriktning mot strategisk kommunikation.

Andra året specialiseras utbildningen och fokuserar på de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med strategisk kommunikation. Du lär dig bland annat om projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring. Därefter används kunskaperna i praktiska och verklighetstrogna projekt.

Tredje året läser du en fortsättningskurs i medieteori och undersökningsmetodik innan du fördjupar dig ytterligare i strategisk kommunikation. Den sista terminen innefattar en uppsatsskrivning där du kan välja att arbeta för en extern uppdragsgivare. Du avslutar utbildningen med praktik som ger dig goda möjligheter till att knyta kontakter med framtida arbetsplatser.

 

Programöversikt

År 1
Medier och kommunikation. Journalistik. Strategisk kommunikation I. Produktion för tryckta medier och webb. Politik och samhälle. Medie-, kultur- och samhällsteori I. Vetenskaplig metod I. Uppsats.

År 2
Strategisk kommunikation II och III. Case. Mediejuridik och etik. Digitala medier. Marknadsföring. Projektledning. Kommunikationsprojekt I och II.

År 3
Vetenskaplig metod II. Medie-, kultur- och samhällsteori II. Språk och kommunikation. Text och form. Examensarbete/uppsats. Praktik.

Efter utbildningen

Jobbmöjligheter
Programmet förbereder för arbete som strategisk kommunikatör, informatör eller liknande arbetsuppgifter inom såväl offentliga som privata verksamheter. Detta kan exempelvis gälla arbete med strategier, planering, samordning och utvärdering av en verksamhets interna och externa kommunikation, relationer med massmedier, ansvar för sociala medier, produktion av personaltidningar och webbsidor eller projektledning inom PR och marknadsföring.

Vidare studier
Med en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation är du behörig att studera vidare på magister- eller masternivå. På Umeå universitet finns ett masterprogram som kan inriktas på medie- och kommunikationsvetenskap.

Examen

MKV-programmet med inriktning mot strategisk kommunikation omfattar tre års högskolestudier och leder fram till en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Boel Elmroth