"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för museer och kulturarv

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Varför har vi museer? Hur väljer vi ut, tolkar och bevarar kulturarv, i form av föremål, miljöer, traditioner och hantverkskunnande? Vad och vem bestämmer vad som ska väljas ut? Vad styr samlandet och bevarandet? Hur förmedlar vi den insamlade kunskapen – och varför just på det viset? Frågor som dessa är ofrånkomliga för dig som vill arbeta inom museer och kulturmiljövård. På Programmet för museer och kulturarv hjälper vi dig besvara dem.

Josefine Furu Andersson

Intervju med Josefine Furu Andersson, student på Programmet för museer och kulturarv.

Under utbildningen

Det här är programmet för dig som vill arbeta med utställningar, information och museipedagogik, inom kulturmiljövård, på museum eller inom offentlig förvaltning. Vi erbjuder ett tydligt planerat program med inriktning på din framtida yrkesmarknad. De två första åren går du speciellt framtagna museologiska kurser, och det sista året specialiserar du dig utifrån egna intressen.

Första året på programmet skaffar du dig grundläggande kunskaper om muséer och kulturarv. Du lär dig om verksamhetens historiska rötter, om kulturarv och naturmiljöer, hur man samlar in, väljer ut och tolkar museirelaterad kunskap och vad som styr de processerna. Du läser också teori kring utställningsarbete, pedagogik mm, men även praktiska tillämpande kursmoment. Flera studiebesök ingår.

Under andra året fördjupar du dina kunskaper i kulturanalys, alltså kulturens betydelse för samhällslivet. Du lär dig t ex mer om maktordningar som genus, social skiktning och etnicitet. Du använder sedan de kunskaper du tillägnat dig genom att skriva en kandidatuppsats. Det här året avslutas med en praktikperiod under halva terminen, i regel på museum.

Tredje året skaffar du dig spetskompetens i ett ämne med musei-anknytning. Du väljer själv ämne, men de vanligaste är arkeologi, etnologi eller konstvetenskap.

Praktik

En 10 veckors praktik ingår i programmet, och vi gör också en utlandsexkursion. 

Programöversikt

År 1
Första året på programmet skaffar du dig grundläggande kunskaper om muséer och kulturarv. Du lär dig om verksamhetens historiska rötter, om kulturarv och naturmiljöer, hur man samlar in, väljer ut och tolkar museirelaterad kunskap och vad som styr de processerna. Du läser också teori kring utställningsarbete, pedagogik mm, men även praktiska tillämpande kursmoment. Flera studiebesök ingår.


År 2
Under andra året fördjupar du dina kunskaper i kulturanalys, alltså kulturens betydelse för samhällslivet. Du lär dig t ex mer om maktordningar som genus, social skiktning och etnicitet. Du använder sedan de kunskaper du tillägnat dig genom att skriva en kandidatuppsats. Det här året avslutas med en praktikperiod under halva terminen, vanligen på ett museum.

År 3
Tredje året skaffar du dig spetskompetens i ett ämne med musei-anknytning. Du väljer själv ämne, men de vanligaste är arkeologi, etnologi eller konstvetenskap.

Efter utbildningen

Programmet för muséer och kulturarv är från början till slut inriktat på ditt kommande yrkesliv. De flesta av våra tidigare studenter arbetar på museum, men även konsultarbeten inom projekt eller eget företagande inom utställningsbranschen förekommer. Arbetsgivarna finns hos museer, myndigheter, bildningsorganisationer, stiftelser och företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen i museologi med inriktning mot museer och kultuarv.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Richard Pettersson