Hoppa direkt till innehållet
printicon

Speciallärarprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2018

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till speciallärare. Du fördjupar dina tidigare kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning. Du får redskap för att analysera elevers utvecklingsmöjligheter och anpassa arbetssätt mot deras behov. Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder, utveckla arbetet med stödinsatser och ger stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.

Personer framför en dator
Öppna i fullskärmsläge
FotoJohan Gunséus

Under utbildningen

Utbildningen ges på avancerad nivå och syftar till att ge fördjupad kunskap om elevers språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning för att kunna ge stöd åt elever som är i behov av särskilt stöd. Under utbildningen utvecklar du även förmågan att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk- eller matematikutveckling eller utvecklingsstörning och förmågan att kunna anpassa olika arbetssätt mot den enskilda elevens behov.

Specialisera dig

I utbildningen kommer du att specialisera dig inom ett specifikt område. Vilket område du vill specialisera dig inom väljer du redan när du ansöker till utbildningen, och du kan välja mellan 

 • språk-, skriv- och läsutveckling
 • matematikutveckling
 • utvecklingsstörning

Distans med en träff i månaden i Umeå

Du läser programmet på distans, men kommer att ha en träff i månaden på plats i Umeå. Varje träff är 4-5 dagar lång. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform, och måste därför ha en dator och internet.

Programöversikt

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår. Programstrukturen är under omarbetning och kan därför komma att förändras.

Efter utbildningen

Som speciallärare arbetar du direkt med de elever som behöver stöd på olika sätt. Arbetet kan till exempel handla om att förebygga och åtgärda problem och hinder, leda pedagogisk utveckling och följa upp och utvärdera arbete.

Beroende på hur din grundläggande lärarutbildning ser ut kan du jobba i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildning, men också i specialskola eller på resurs- eller kunskapscenter för elever med funktionshinder.

Examen

Speciallärarexamen, specialisering svenska
Speciallärarexamen, specialisering matematik
Speciallärarexamen, specialisering utvecklingsstörning.

Anmälan och behörighet

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Matematikutveckling

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i matematik/matematikdidaktik samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-06410

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.
 • Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet II.

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Den sökande ska ha en sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Anställning i relevant skolform. Detta styrks genom blanketten ”Huvudmannens godkännande”.

  Urval

  Lottning tillämpas vid urval

  Anmälningskod

  UMU-80000

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.
 • Språk-, skriv- och läsutveckling

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i svenska/läs-, skriv- och språkinlärning samt tre års lärarerfarenhet efter examen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-06400

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.
 • Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet II

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Den sökande ska ha en sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Anställning i relevant skolform. Detta styrks genom blanketten ”Huvudmannens godkännande”.

  Urval

  Lottning tillämpas vid urval

  Anmälningskod

  UMU-80004

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.
 • Utvecklingsstörning

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärarexamen (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen, omfattande minst halvtid. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-06412

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.
 • Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna, lärare[1] som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan, lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen och som dessutom är anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Anställning styrks genom blanketten ”Huvudmannens godkännande”. [1] I vissa fall även fritidspedagoger som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet.

  Urval

  Lottning tillämpas vid urval

  Anmälningskod

  UMU-80002

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter