Hoppa direkt till innehållet

Specialpedagogprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2017

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till specialpedagog. Du arbetar då tillsammans med personal och ledning i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer och ge de barn och elever stöd och hjälp som är i särskilt behov av det. Exempelvis kan du stödja och handleda den vanliga läraren i undervisningen och driva utvecklingsarbete för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt.

Under utbildningen

Utbildningen ges på avancerad nivå och syftar till att ge fördjupad kunskap om det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer.

Distans med en träff i månaden på plats i Umeå

Du läser programmet på distans, med kontiunerliga träffar på plats i Umeå. Varje träff är 4-5 dagar lång. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform, och måste därför ha en dator och internet.

Programöversikt

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår.

Efter utbildningen

Som specialpedagog har du ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i en verksamhet. Det innebär att du arbetar med skolutveckling, uppföljning och utvärdering samt fungerar som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Du arbetar nära ledning med skolutveckling, uppföljning och utvärdering, och fungerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor.

Beroende på hur din tidigare lärarexamen ser ut, kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning eller inom habilitering.

Examen

Specialpedagogexamen

Anmälan och behörighet

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Allmäninriktning

  Startar

  Hösttermin 2017

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärarexamen (lärar-, förskollärar-, eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen, omfattande minst halvtid. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Yrkeserfarenhet efter behörighetsgivande utbildning (3-10 års erfarenhet beaktas vid meritvärdering). Platserna fördelas procentuellt i grupperna Förskollärar- eller fritidspedagogexamen (30%), Lärarexamen mot grundskolan (40%) och Lärarexamen mot gymnasiet (30%).

  Anmälningskod

  UMU-06310

  Sista anmälningsdag

  2017-04-18

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2017 klockan 13:00.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor