"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkkonsultprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Språkkonsultprogrammet riktar sig till dig som i framtiden vill arbeta professionellt med svenska språket och arbetslivets texter. Genom programmet lär du dig att beskriva, analysera och värdera kommunikation i teori och praktik. Som språkkonsult i svenska har du en helhetssyn på språk och kommunikation. Du är expert på att anpassa texter till olika sändare, mottagare och situationer och gör det utifrån ett språkvetenskapligt förhållningssätt.

Under utbildningen

 Undervisning sker i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier, handledning och verksamhetsförlagd utbildning. Olika former av arbetslivsanknytning och samverkan med uppdragsgivare inom och utom universitetet förkommer. Utöver detta anordnas seminarier med externa föreläsare. Filosofie kandidatexamen i svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet.
 

Efter utbildningen

Som språkkonsult kan du arbeta inom både privat och offentlig sektor. Många språkkonsulter startar egna företag och tar uppdrag från olika håll, främst från myndigheter. Andra är anställda vid myndigheter eller företag som språkvårdare, rådgivande experter, kommunikatörer och webbredaktörer. Några exempel på arbetsuppgifter för en språkkonsult är att:

  • skriva, bearbeta eller granska texter
  • utbilda skribenter i skrivande och ta fram skrivhandledningar
  • arbeta strategiskt med språk och kommunikation ur ett större perspektiv, till exempel genom att ta fram språkpolicydokument med utgångspunkt i språklagen.

Läsa vidare?

Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå i Svenska/Nordiska språk och därefter behörighet till forskarutbildning.

Examen

Kandidatexamen

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Humanistiska fakulteten