Senare del av Arkitektprogrammet

Senare del av program kan sökas av dig som gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna. Det gäller även dig som har läst motsvarande utbildning vid en annan högskola och vill byta studieort.

I mån av plats antar vi studenter till termin två eller senare terminer på Arkitektprogrammet. För att du ska kunna bli antagen till senare del av program måste: 

  • det finnas en ledig plats
  • du ha grundläggande och särskild behörighet till programmet
  • du ha klarat av minst 30 högskolepoäng (motsvarande första terminen på programmet) på tidigare program/kurser som ingår i det program du söker eller mer om du vill bli antagen till en senare termin
  • din ansökan vara komplett
  • någon av kurserna du saknar startar den termin du söker för. 

Vi kommer be dig att skicka in arbetsprover/ portfolio till Umeå Arkitekthögskola som hjälper oss i bedömningen av din ansökan.  

Så här söker du 

Du ansöker till "Senare del av Arkitektprogrammet", termin 2 eller högre via  Antagning.se

När du ansöker till senare del måste du som har meriter från universitet/högskola utanför Sverige alltid bifoga kursplaner över tidigare studier tillsammans med intyg över avklarade studier. Du laddar upp detta på Antagning.se. Kursplaner från svenska universitet/högskolor behöver inte laddas upp. 

Portfolio/arbetsprover skickas till uma.admission@umu.se.  

Instruktioner för hur du skickar in dina arbetsprover och vad de ska innehålla finns på denna sida: Arbetsprov
 

 

Senast uppdaterad: 2023-04-19