Fristående kurser

Arkitektur är tvärvetenskapligt. För att utforska dessa kopplingar erbjuder UMA korta, fristående kurser på 7,5hp som spänner över disciplinens många specialiteter. Våra fristående kurser är öppna för studenter som inte deltar i vårt professionella program. Vissa kurser kräver att du har genomfört tidigare studier på högskolenivå för att bli antagen medan andra är öppna för alla som har grundläggande behörighet på gymnasienivå. Observera: alla kurserna ges endast på engelska.

På sommaren äger kursen Arkitektur, utforskning och reflektion rum mellan juni och augusti månad. Kursen erbjuder studenterna en möjlighet att engagera sig i och få praktisk erfarenhet av byggnadsprojekt i full skala, samhällsdriven kartläggning, individuellt projektarbete eller arkitektoniska fältstudier. Undervisningen bedrivs genom flera olika workshops och/eller projektarbeten som kan ske antingen online eller på plats. Utbudet av workshops ändras för varje år.  
  
Under höstterminen ger onlinekursen Arkitektur och staden - för en annan framtid dig ett smakprov på utbudet av pedagogik och filosofier inom arkitektur och urban teori. Kursen undervisas av tre forskningsaktiva medlemmar av Arkitekthögskolan som bidrar med sin expertis i formandet av kursens tre moduler.  
 
Under vårterminen tillämpar onlinekursen Kartläggning av föränderliga ekosystem: att förstå vår påverkan på naturliga miljöer banbrytande metoder och taktiker för kartläggning och forskning med syfte att undersöka hur arkitekter bättre kan förstå världen och de system som verkar inom den. Eleverna har möjlighet att producera stora komplexa ritningar och modeller som artikulerar resultaten av deras forskning.  
 

Senast uppdaterad: 2023-05-30