Arkitektprogrammet

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • StarttidHösttermin 2023

Vill du skapa framtidens hållbara, socialt rättvisa städer och byggnader? Arkitektprogrammet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet rör sig i gränslandet mellan det konstnärliga och det vetenskapliga. Utbildningen präglas av ett genomgående fokus på hållbarhet och har en internationell profil med lärare från hela världen.

Under utbildningen

Undervisningen är till stor del projektbaserad och syftar till att integrera teoretisk och vetenskaplig kunskap med processorienterat och konstnärligt undersökande. Hållbarhet och resursmedvetenhet, liksom experimenterande i fullskaligt byggande, är viktiga inslag i utbildningen. Arkitekthögskolan är utrustad med en träverkstad, laserskärare, 3D-skrivare och datasalar.

Undervisningen sker på engelska.

Arkitekturteori och praktiska verktyg

Skolan ligger på Konstnärligt Campus vid Umeälvens strand tillsammans med bland andra Konsthögskolan, Designhögskolan och Bildmuseet.

Arkitektutbildning med unik profil

På Arkitektprogrammet möts konstnärliga perspektiv på arkitektur och teknik.

Utbildningen består i huvudsak av projektarbete med handledning, i grupp eller individuellt. Kurser i bland annat arkitekturteori, arkitekturhistoria och teknologi kombineras med projektarbetet och löper parallellt under terminerna. Vårt fokus är att ge dig en bred orientering i ämnet arkitektur och praktiska verktyg för analys, framtagande av koncept och komposition, samt ett brett tekniskt kunnande.

Egen arbetsplats i skolans studio

Många föreläsningar ges av internationellt yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och forskare. Du presenterar dina projekt med bland annat modeller och skisser, och har en egen arbetsplats i skolans studio. 

Under utbildningens tre första år introduceras centrala begrepp, metoder och teoretiska modeller. Utgångspunkten skiftar successivt från det lokala, till det regionala, till det globala. Under de två avslutande åren ges möjlighet till specialisering genom olika studieval med olika inriktningar. Läs om en vanlig dag på Arkitekthögskolan

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en arkitektexamen vilket innebär att du kan arbeta som arkitekt i såväl privat som offentlig sektor. Programmets internationella prägel ger god förberedelse för att jobba såväl i Sverige som i resten av världen.

Vanliga yrken

• Arkitekt
• Konsult
• Projektledare

Examen

Utbildningen leder till en arkitektexamen.

Kontaktformulär

Programmet ges av:
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Sangram Shirke, programansvarig

Anmälan och behörighet

Rekommenderad läsning

Följ oss på Facebook!

Följ teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Facebook.

Arkitekthögskolan, Umeå

Sveriges nyaste arkitekthögskola ligger på Konstnärligt campus vid Umeälvens strand.

Arkitektprovet

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande.

Plugga utomlands

Lär känna en annan kultur, förbättra dina språkkunskaper och skaffa nya kontakter i andra länder.

Sök senare del av programmet

Har du gjort studieavbrott eller läst motsvarande utbildning vid en annan högskola och vill byta studieort?

En dag på Arkitekthögskolan

Hur ter sig vardagen på Arkitekthögskolan för personal och studenter? Följ med en vanlig dag.

Bra att veta

Hjälp att välja

Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig att komma vidare.

Läsa på distans

Frihet att plugga där du är, med eller utan träffar. Hitta din distansutbildning här!

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.

Hitta hem i Umeå

Lägenhet, studentrum eller kollektiv? Tips för dig som söker bostad i Umeå.