Arkitektprovet

Är du duktig på att uttrycka dina förmågor i teckningar, konstruktioner och andra visuella former? Då kan du öka dina chanser att bli antagen till Arkitektprogrammet genom att göra Arkitektprovet. Upp till 1/3 av sökande till utbildningen antas genom provet.

Arkitektprovet är ett antagningsprov som används för urval bland behöriga sökande till Arkitektprogrammet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet och till arkitektutbildningarna på Chalmers, KTH och LTH/LU.

Vanligtvis tillsätts upp till 1/3 av utbildningsplatserna via Arkitektprovet. Provet är inte obligatoriskt för att söka till utbildningen, men genom att göra Arkitektprovet kan man öka sina chanser att bli antagen eftersom man konkurrerar i fler urvalsgrupper på samma sätt som med Högskoleprovet. 

Vanligtvis består Arkitektprovet av två delar. Den första brukar vara en hemuppgift som publiceras på arkitektprovet.se sent i februari eller början av mars, med sista inlämningsdag kring mitten av april. De deltagare som visat starka färdigheter kallas därefter till ett andra delprov som typiskt är en eller två övervakade provdagar på plats på de fyra arrangerande skolorna. I både delprov 1 och delprov 2 får deltagarna instruktioner att teckna, måla, konstruera, förklara och på andra sätt visa relevanta färdigheter. De deltagare som genom sitt prov har visat tillräckliga färdigheter för att kunna antas i urvalsgruppen får sedan ett meritvärde. Båda delproven bedöms av en jurygrupp som består av arkitekter anställda vid de fyra anordnande skolorna.


Läs mer om hur du ansöker om och genomför Arkitektprovet på arkitektprovet.se.  

Senast uppdaterad: 2022-08-31