Arbetsprov till senare del

Vi kommer att be dig som ansökt till Senare del av Arkitektprogrammet att skicka in arbetsprov som ger oss en bild av vad du kan sedan tidigare inom området arkitektur.

Arbetsproven i din portfolio ska utgöra ett urval av projekt du har gjort, som visar på dina förmågor och färdigheter inom arkitektur. Portfolion ska ge en bild av din arbetsprocess, hur du utvecklar idéer och vilken förmåga du har att kritiskt reflektera över dina arbeten. 

Format och innehåll för din portfolio 

Vänligen följ instruktionerna noggrant  

  • Din portfolio ska skickas in digitalt som ett (1) dokument i PDF-format.
  • Filstorleken får inte överstiga 10 Mb. 
  • Ditt fullständiga namn, e-postadress och din anmälningskod måste stå på första sidan av din portfolio. 
  • Skriv en kort text om sammanhanget för varje projekt, det vill säga vad uppgiften gick ut på, vilka förutsättningarna var, vilka mål som skulle uppnås och liknande relevant information. 
  • Ange om projekten har genomförts självständigt eller i grupp. 
  • Ange om några av projekten har genomförts under praktik eller under yrkesutövning. 

Skicka in portfolion 

Du skickar in din digitala portfolio via e-post direkt till Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, till adressen uma.admissions@umu.se

Vänligen skicka in din portfolio senast sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse för den antagningsomgång du anmäler dig till. Aktuella datum hittar du på Antagning.se

Observera! 

  • Skicka inte in några papperskopior på dina arbetsprover. Material som skickas in via post kommer inte att bedömas. 
  • Du ska inte ladda upp portfolion på Antagning.se. 
     

Senast uppdaterad: 2023-04-25