Kartläggning av föränderliga ekosystem: att förstå vår påverkan på naturliga miljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • StarttidVårtermin 2024

Om kursen

Kursen kommer att använda ett speciellt fallstudieområde för att utforska dess värde i mänsklig kultur, naturresurser från det förflutna och framtiden, ekosystem och påverkan på klimatreglering i planetarisk och framtidsinriktad skala. Vi kommer att använda ett kollektivt utforskande och kartläggning för att samla information på ett innovativt sätt, för att peka på intressekonflikter och symbiotiska förhållanden, för att få en djupare förståelse för vad som verkligen händer i några av de mest värdefulla naturliga miljöerna på vår planet. Vi kommer att kartlägga deras värde för att förstå de faror de står inför och hur vi kan balansera dem. Kursen kommer att beröra radikala kartografier och analysera värdesystem; såsom ekosystemtjänster, välståndsekonomin, inbäddade koldioxidavtryck och försörjningskedjor för modernt slaveri. Vi kommer att analysera och kartlägga sambandet mellan biologisk mångfald, mänsklig arbetskraftsanvändning, geokapitalism och värdet av rena naturresurser som sötvatten och syre. Kursens resultat kommer att vara en uppsättning stora komplexa ritningar och modeller som presenterar dessa inbördes förhållanden som kombinerar senaste datamodelleringstekniker, input från experter som bor och arbetar med samhällen på plats, analys av historisk information och samtida förstahandsberättelser.

Kontaktformulär

Tack! Ditt ärende/fråga har skickats.

Ladda om sidan om du vill ställa en ny fråga.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kursen ges av:
Arkitekthögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör

Anmälan och behörighet

Bra att veta

Ta hjälp av en studievägledare

Diskutera dina tankar med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

Bygg din egen utbildning

Kombinera fristående kurser och designa din egen utbildning till en examen.

Läsa program eller kurs?

Visst vet du att både program och fristående kurser kan leda till samma examen.

Vad händer nu? Viktiga datum

När kommer antagningsbeskedet? När måste jag svara? Se de datum som gäller för din anmälan och läsåret.

Kommer jag in?

Mycket beror på om du har rätt behörighet och hur många andra som söker samma utbildning.

Läsa på universitet – så funkar det

Vad händer efter ansökan, hur funkar tentor, hinner man annat än att plugga? Svar på en massa bra frågor.