Kartläggning av föränderliga ekosystem: att förstå vår påverkan på naturliga miljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • StarttidVårtermin 2023

Om kursen

Kursen kommer att använda ett speciellt fallstudieområde för att utforska dess värde i mänsklig kultur, naturresurser från det förflutna och framtiden, ekosystem och påverkan på klimatreglering i planetarisk och framtidsinriktad skala. Vi kommer att använda ett kollektivt utforskande och kartläggning för att samla information på ett innovativt sätt, för att peka på intressekonflikter och symbiotiska förhållanden, för att få en djupare förståelse för vad som verkligen händer i några av de mest värdefulla naturliga miljöerna på vår planet. Vi kommer att kartlägga deras värde för att förstå de faror de står inför och hur vi kan balansera dem. Kursen kommer att beröra radikala kartografier och analysera värdesystem; såsom ekosystemtjänster, välståndsekonomin, inbäddade koldioxidavtryck och försörjningskedjor för modernt slaveri. Vi kommer att analysera och kartlägga sambandet mellan biologisk mångfald, mänsklig arbetskraftsanvändning, geokapitalism och värdet av rena naturresurser som sötvatten och syre. Kursens resultat kommer att vara en uppsättning stora komplexa ritningar och modeller som presenterar dessa inbördes förhållanden som kombinerar senaste datamodelleringstekniker, input från experter som bor och arbetar med samhällen på plats, analys av historisk information och samtida förstahandsberättelser.

Kontaktformulär

Kursen ges av:
Arkitekthögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör

Anmälan och behörighet

Bra att veta

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

Läsa program eller kurs?

Läsa program eller fristående kurs - vad är skillnaden?

Hjälp att välja

Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig att komma vidare.

Hitta din utbildning

Alla program och kurser. Här hittar du hela vårt breda utbildningsutbud.

Kommer jag in?

Mycket beror på om du har rätt behörighet och hur många andra som söker samma utbildning.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.