Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • StarttidHösttermin 2024

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara arkitektur och socialt rättvisa städer? Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad rör sig i gränslandet mellan det konstnärliga och det vetenskapliga. Utbildningen präglas av fokus på hållbarhet och en utforskande och experimentell profil med lärare från hela världen.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Ekologiska utmaningar som klimatförändringar och sociala kriser som ojämlik lokal och global utveckling och migration ställer krav på arkitekturen att utveckla nya lösningar utifrån breda tvärvetenskapliga perspektiv. På Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad behandlas dessa komplexa frågeställningar i olika studios. Utifrån dina egna erfarenheter och etiska ståndpunkt vill programmet utmana den samtida konventionella arkitekturpraktiken och professionens framtid.

Utveckla ditt kritiska tänkande

Arkitekthögskolan finns på Konstnärligt Campus – en kreativ miljö med verkstäder och infrastruktur för skapande, tillsammans med Konst- och Designhögskolan, inkubatorn Sliperiet samt Bildmuseet.

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad är uppbyggt kring studios med olika tematiska inriktningar. Du får arbeta med att utforska nya kunskapsfält i relation till arkitektur och stadsplanering i en studiemiljö som liknar ett laboratorium.

Syftet är att utveckla ditt eget kritiska tänkande och i utforskandet av dessa kunskapsfält utveckla och tillämpa nya perspektiv, designa alternativa arkitektoniska förslag, strategier och metoder som kan bidra till förändring i dagens samhälls- och stadsutveckling.

Fokus på hållbarhet

Viktiga inslag i utbildningen är social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet, arbete i olika skalor, experimenterande med tekniska lösningar och prototyper genom fullskaligt byggande och arkitektoniska ingrepp och iscensättningar i den fysiska miljön.

Masterprogrammet utgår från experimentell pedagogik där teoretisk kunskap integreras med processorienterat och konstnärligt undersökande. Ämnesutvecklingen sker i det utforskande och konstnärliga närmandet till praktiken och professionen.

All undervisning på engelska

Under de tre första terminerna löper två seminariekurser och en synteskurs i form av ett designprojekt parallellt genom utbildningen. Under fjärde terminen genomförs ett examensprojekt.

Seminariekurserna introducerar och fördjupar teoretiska och tekniska begrepp, metoder och processer samt frågor kring professionen och yrkesutövningen.
Designprojekten utförs i olika studios vilket ger dig möjlighet att välja olika inriktningar efter personligt intresse. Utbildningen ges på engelska av lärare med bakgrund från olika länder och med specialiserade ämneskunskaper.

Experimenterande arbetsmetoder

Genom undersökande och processorienterade metoder utforskas designprocessen. Arbetsmetoder prövas och utvecklas genom okonventionellt experimenterande som i ett laboratorium där prototyper, modeller, projekt och idéer testas. Målsättningen är att utveckla alternativa strategier som kan skapa nya former och metoder inom arkitektur, design och urbanism.

Här skapas förutsättningarna för ett arbetssätt som innebär en kollaborativ arkitekturkultur och praktik där strategier och förslag utvecklas genom samarbete. Syftet är att skapa en arbetsmiljö där individer kan utveckla frågeställningar och projekt, både individuellt och i grupp, i en kollektiv strävan att skapa en gemensam kunskapsbas.

Undervisningen har sitt fokus på att ge dig som student kraft och möjlighet att utvecklas och utifrån en helhetssyn på utbildningen. Vi arbetar i seminarier och rundabordsdiskussioner och ser självutvärdering och feedback som en interaktiv och öppen samtalsprocess.

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en konstnärlig masterexamen vilket innebär att du kan arbeta med arkitektur och stadsplanering i såväl privat som offentlig sektor. Programmets internationella prägel ger god förberedelse för arbete i såväl Sverige som i resten av världen. Här ges även goda förutsättningar för dig som vill forska inom ämnet.

Ökad efterfrågan på arkitektkompetens

Ämnesområdet är under stark expansion och utveckling både för att möta aktuella samhällsutvecklingar som en kraftigt ökad efterfrågan på kompetens inom hållbar utveckling inom arkitektur, stadsplanering och samhällsbyggande.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Tack! Ditt ärende/fråga har skickats.

Ladda om sidan om du vill ställa en ny fråga.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktpersoner för programmet är:
Sangram Shirke, programansvarig

Anmälan och behörighet

Rekommenderad läsning

Arkitekthögskolan, Umeå

Sveriges nyaste arkitekthögskola ligger på Konstnärligt campus vid Umeälvens strand.

Följ oss på Facebook!

Följ teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Facebook.

Umeå naturvetar- och teknologkår

NTK – studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent.

Bra att veta

Hjälp att välja

Vad ska jag läsa och hur planerar jag bäst mina studier? Här finns tips på hur du kan komma vidare.

Läsa på universitet – så funkar det

Vad händer efter ansökan, hur funkar tentor, hinner man annat än att plugga? Svar på en massa bra frågor.

Vad händer nu? Viktiga datum

När kommer antagningsbeskedet? När måste jag svara? Se de datum som gäller för din anmälan och läsåret.

Läsa på distans

Frihet att plugga där du är, med eller utan träffar. Våra kurser och program på distans håller hög kvalitet.

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

Hitta bostad

Bo i lägenhet, studentrum eller kollektiv? Tips för dig som söker bostad i Umeå.