Program

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) tillhandahåller två utbildningsprogram: ett femårigt arkitektprogram på 300 hp, vilket leder till en arkitektexamen, och ett tvåårigt masterprogram i arkitektur och stadsdesign om 120 hp, vilket leder till en konstnärlig magisterexamen. All utbildning inom de två programmen hålls på engelska.

Arkitektprogrammet

Arkitektprogrammet präglas av fokus på hållbarhet och en internationell profil med lärare från hela världen.

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara arkitektur och socialt rättvisa städer?

Senast uppdaterad: 2023-05-30