"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

The Arctic Five

The Arctic Five är ett partnerskap mellan Universitet i Tromsø – Norges Arktiska universitet (NO), Luleå Tekniska Universitet (SE), Umeå Universitet (SE), Lapplands universitet (FI) och Oulu universitet (FI). Tillsammans utgör de fem universiteten en omfattande allians med en betydande kritisk massa av studenter (90 000), forskare och lärare (10 000) och forskningsplattformar och faciliteter som flyttar fram och utvecklar kunskap, utbildning och innovationer som utvecklar våra regioner och ett mer hållbart Arktis. Vår kombinerade och kompletterande styrkor inom utbildning, forskning och innovation gör oss till en stark kunskapsplattform och tillsammans gör vi vår röst hörd på den globala arktiska arenan. Vi arbetar för ett ansvarfullt och hållbart utnyttjande av de arktiska tillgångarna och strävar efter att understödja utvecklingen av dynamiska näringsförhållanden och en hållbara samhällen.

I tillägg till att stimulera multi-institutionell och multi-disciplinär forskning och utbildning arbetar vi för att koordinera och dela våra forskningssystem och faciliteter samt att tillsammans utveckla innovationssystem för att understödja näringsutvecklingen. Vi har täta dialoger och omfattande samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer och myndigheter, innefattande urfolket samerna för att säkra relevans och inflytande. Vi har ett välutvecklat samarbete med de kommunala ledningarna i Luleå, Rovaniemi, Oulu, Tromsø och Umeå som är engagerade medlemmar i Arctic Mayor’s Forum. Arctic Five utvecklar särskilt samarbeten inom sektorerna gruvor, förnyelsebar energi, hälsa och välmående, regional utveckling och samiska frågor, där vår expertis och våra forskningsresurser är både omfattande och komplimenterande.

The Arctic Five är ett konsortium som strävar efter att utveckla innovativ och relevant arktisk forskning och högre utbildning. Vi omfamnar den förnyade planen för European Research Area (ERA) och utvecklingen av en nyskapande modell för högre utbildning som arbetar mot att stärka kapaciteten i EU vad gäller arktiska frågor. Två av The Arctic Five-universiteten är också engagerade i European Universities Initiative.

Vårt syfte är att använda gränsöverskridande samarbete som ett verktyg för att uppnå banbrytande forskning som inte bara gagnar den arktiska regionen, utan alla de som på olika sätt påverkas av förändringar i Arktis. Genom att långsiktigt utveckla vår forskningskapacitet och stärka vår internationella konkurrenskraft kommer vi att utveckla en världsledande arktisk forskningsarena.

Utöver detta stärker The Arctic Five regionernas utvecklingsambitioner genom att bygga en kunskapsgrund för framtida strategier, genom smarta specialisering och genom medskapande forskningsprocesser. Samarbetet, engagemanget och forskningen inom The Arctic Five är också viktig för det enda urfolket i EU – samerna och för de nationella minoriteterna tornedalingar och kväner. Vi ser möjligheter att innefatta urfolkskunskap i västerländska vetenskapliga system och att resultaten kan användas för att stärka en positiv utveckling också för andra urfolk runt om i världen.

The Arctic Five gör omfattande insatser för Arktis och avser att stärka sin roll som en ledande aktör för att förhandla och kommunicera en delad förståelse för den önskvärda utvecklingen i Arktis. The Arctic Five arbetar för att utveckla drivkrafter, observationer, riskbedömning, utbildning och lokalt forskningsdeltagande tillsammans med de nödvändiga åtgärder och policies som behövs för att leda oss rätt på vägen mot ett hållbart och välmående Arktis. Denna målsättning innefattar hälsosamma ekosystem och justeringar för externa faktorer som klimatförändringar, utvinningen av naturresurser, geopolitiska förändringar och demografiska skiften.

För mer information kontakta

Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35
Keith Larson
Övrig/annan befattning, projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 29

Aktiviteter

Öppen utlysning: Arctic Five Fellows

Mellan den 27 januari och 17 mars går det att ansöka om att bli Arctic Five Fellow.

The Arctic Five meddelar sin första utlysning

The Arctic Five meddelar sin första utlysning som startar den 27 januari.

Fyra Umeåforskare utsedda till Arctic Five Chairs

Fem universitet i Sverige, Norge och Finland utser nyckelpersoner att leda samhällsviktig arktisk forskning.

Kollegor från Rovaniemi på besök

Arcum diskuterar the Arctic Five samarbete mellan forskarskolor

The Arctic Five söker forskningsledare

Förlängt ansökningsdatum till 22 januari 2022

Sommarskola i Kiruna

Arctic Five anordnade i augusti Urban Arctic för doktorandstudenter

Ny rapport om stadsaspekterna för arktisk turism

En ny rapport som belyser stadsturismens läge i Arktis

INSTÄLLT: Arcum organiserar populär resa till Ryssland

Arktiskt centrum visar vägen inom universitetet genom att organisera hållbart resande till ICASS X.

Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis

Samiska samhällen har egna, oskrivna regler för hur mark och naturresurser ska användas för att hålla länge.

Tromsö nästa stopp för arktisk vetenskapsturné

Live föreläsningar om hur människor, ekosystem och samhällen påverkas när klimatet förändras.

Umeå universitet på turné till arktiska kollegor

Den 9 maj startar Umeå universitet en vetenskapsturné till de andra universiteten i Arktis. Luleå är först ut.

Hållbara energisystem i Arktis – tema för doktorandkurs i Umeå

Det arktiska samarbetet Arctic Five samlade 19 doktorander på kursen Omställningen till hållbara energisystem.

Senast uppdaterad: 2022-01-11